Privacy Statement

Voor elk(e) sitebezoek of transactie geldt onderstaand privacy statement. Dit privacy statement kunt u op onze website altijd inzien en kan van tijd tot tijd worden aangepast.

Privacy en veiligheid
Door het bezoeken van deze website en/of het aanmelden van de nieuwsbrief via onze site laat u uw persoonlijke gegevens bij ons achter. In dit privacy beleid geven wij aan waarom wij dat willen weten en wat wij ermee doen. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via ons servicekantoor.

E-mail
Wanneer u contact met ons opneemt, via het contactformulier op de website of door direct een e-mail te sturen, gebruiken we uw e-mail adres alleen om uw vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van dit contact, delen of verkopen wij uw e-mailadres nooit en sturen we u nooit marketingmails of andere nieuwsbrieven op dit e-mailadres.

Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Bij het bezoeken van deze website vragen we u in te stemmen met het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Hoe lang blijven cookies staan?
De meeste cookies verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. U ontvangt dan geen cookies meer tijdens het bezoeken van onze website. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website minder goed.

Google Analytics
Voor het verwerken van cookies is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De overeenkomst zorgt ervoor dat uw gegevens zorgvuldig worden bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. De verzamelde persoonsgegevens mag Google niet voor eigen doeleinden gebruiken, niet delen met producten en services van Google of voor advertentiedoeleinden gebruiken. Het laatste octet van het IP-adres is bovendien gemaskerd. Hierdoor kan Google niet het volledige IP-adres verwerken.

Social media
Als u social media gebruikt dan kunt u met uw social media-accounts op sommige plekken op onze website inloggen. Wij krijgen geen toegang tot uw social media-accounts, maar onze website kunt u wel met uw vrienden delen.

Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van ons nieuws, trends en andere foodgerichte onderwerpen.

Register
Voor het aanmelden van de nieuwsbrief hebben we uw aanhef, voor- en achternaam en uw e-mailadres nodig.
Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven zullen we uw e-mailadres nooit gebruiken voor het versturen van marketingmails of andere nieuwsbrieven, waarvoor u zich niet expliciet heeft aangemeld.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden onderaan de nieuwsbrief zelf. Uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden opvragen, wijzigen of volledig laten verwijderen.

Netvibes
Voor het verwerken van uw mailgegevens voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de database van Netvibes. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is opgenomen dat Netvibes alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze nieuwsbrief inschrijvingen. De verzamelde persoonsgegevens mag Netvibes niet voor eigen doeleinden gebruiken en worden afgeschermd binnen een beveiligde omgeving middels een SSL-certificaat.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens of ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te
voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kunt u contact met ons opnemen.

 

Voorwaarden

Lees a.u.b. eerst de voorwaarden voordat u verder gaat. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u ermee instemt dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd door ze te updaten op onze website. Elke keer als u deze website bezoekt, dient u deze voorwaarden opnieuw in aanmerking te nemen. Door onze website opnieuw te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de gewijzigde voorwaarden.

Algemeen
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Compass Group Nederland Holding BV alsmede iedere aan haar gelieerde dochteronderneming en groepsmaatschappij alsmede de onder haar en haar gelieerde dochteronderneming geregistreerde handelsnamen, geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 34082317 en met maatschappelijke zetel op het adres: Laarderhoogtweg 11, 1100 DJ Amsterdam, hierna te noemen: Compass Group of “we”, “wij”, “ons” en “onze”. Deze website is louter bedoeld om informatie over Compass Group te verstrekken en vormt noch enig aanbod om effecten in het bedrijf te kopen of te verkopen, noch enig beleggingsadvies.

Eigendom van rechten
Alle rechten, met inbegrip van auteursrechten, die in deze website zijn vervat zijn eigendom van of zijn in licentie gegeven aan Compass Group. Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, waaronder het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan ervan, anders dan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Compass Group. Het is niet toegestaan om iets op deze website met enig doel te wijzigen, te verspreiden of elders te plaatsen.

Gegevensbescherming
Alle persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u de website van Compass Group gebruikt, zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie die is vervat in deze website is niet uitputtend, en hoewel we alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen de informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date is, is de informatie niet onafhankelijk geverifieerd, en er wordt geen verklaring of garantie afgegeven, expliciet of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid of volledigheid ervan.

In geen geval zal Compass Group, noch enige van haar dochterondernemingen of functionarissen, noch enige andere persoon, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken of van de informatie op de website, ook als Compass Group over deze mogelijke schade is geadviseerd, en elke aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten. Omdat in sommige jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade is verboden, is bovengenoemde beperking mogelijk niet van toepassing op u.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze website geen virussen of defecten bevat. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website of andere websites die via deze website toegankelijk zijn geen schade aan uw computer zal veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur beschikbaar is om de website te gebruiken en dat alles wat de website zou kunnen beschadigen wordt uitgesloten. Compass Group is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor eventuele schade of verlies aan computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Een dergelijke link impliceert niet dat wij deze website van derden of enige inhoud daarvan hebben geëvalueerd of onderschrijven, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten en de diensten die in deze websites is of zijn vervat of die via deze website toegankelijk is of zijn. De toegang tot en het gebruik van deze websites blijft uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid en vindt plaats op eigen risico.

U mag alleen een link naar deze website plaatsen met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien u deze toestemming hebt verkregen, moet u ofwel een link terug naar de oorspronkelijke inhoud zoals deze op onze website verschijnt opnemen en bijhouden, ofwel, indien dit technisch niet mogelijk is, verwijzen naar het adres van de website van Compass Group Nederland BV waarvandaan de gebruiker toegang tot de desbetreffende inhoud kan krijgen.

U mag geen enkele inhoud van onze website redigeren, wijzigen, verder verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om onze toestemming voor de plaatsing van enige link die geheel naar ons eigen inzicht niet gepast is, te allen tijde in te trekken.

Toekomstgerichte verklaringen
Aanvullende informatie, waaronder informatie over factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van in de toekomstgerichte verklaringen vermelde resultaten, is te vinden in het meest recente jaarverslag en in de meest recente jaarrekening van Compass Group en in andere van tijd tot tijd door Compass Group gepubliceerde documenten. Compass Group doet afstand van elke intentie of verplichting om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Handelsmerken
Het logo van Compass Group is een geregistreerd handelsmerk. Bepaalde namen, woorden, titels, zinnen, logo’s, iconen, grafische voorstellingen of ontwerpen op pagina’s van onze website kunnen handelsnamen of niet-geregistreerde handelsmerken van leden van Compass Group vormen. De weergave van enige van de hierboven bedoelde handelsnamen of handelsmerken op pagina’s van onze website impliceert niet dat er enige licentie is verleend aan enige partij met betrekking tot deze handelsnaam of dit handelsmerk. Alle andere product- of bedrijfsnamen en leuzen, logo’s, iconen, grafische afbeeldingen of ontwerpen waarnaar op de pagina’s van onze website wordt verwezen, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden alleen getoond op een wijze die bedoeld is om gunstig te zijn voor hun respectieve eigenaars, en we hebben niet de intentie om inbreuk op deze handelsmerken te plegen.

Toepasselijke recht
Deze website en alle erin vervatte inhoud vallen onder het Nederlandse recht en worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht.

 

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
The Netherlands
020-5986504 | vu.order@compass-group.nl

 

Copyright © 2021 EUREST | PRIVACY STATEMENT & VOORWAARDEN